17 Ocak 2013 Perşembe

GERÇEK LİDERİ 5 ÖZELLİĞİNDEN TANIYIN

Bir önceki yazımda, yöneticiliğin liderlikle aynı olmadığını, liderliği ayrıca ele alacağımı belirtmiştim. Peki liderliği daha etkin ve tercih edilir kılan nedir?

1. Liderlik, temelde etkileşim esasına dayanıyor. Birey, liderlik etmek istediği kişinin de onu gözlemlediğini, değerlendirdiğini ve buna göre bir davranış geliştirdiğini bilir. Klasik yönetim anlayışının emir verme algısının aksine, liderlikte toplum tarafından kabul görme ve bireyin özgür iradesiyle sizin arkanızdan gelmesi söz konusudur. Bu durum, başarıyı iki şekilde etkiliyor:

a. Çalışmalarınızın başkaları tarafından sorgulanacağını ve değerlendirileceğini bildiğiniz zaman, daha dikkatli oluyor, hata yapmamaya çalışıyor ve koyduğunuz hedeflerde daha gerçekçi oluyorsunuz. Bu sayede çalışmalarınız da daha verimli ve başarılı oluyor.

b. Sizin liderliğinizi kabul eden topluluk, sizin koyduğunuz hedefleri, kendi hedefi gibi benimsemiş oluyor. İnsanlar başkalarının koyduğu ve kendilerinin anlam veremediği hedefler için çalışmaktansa, benimsedikleri hedefler için çalışmayı tercih eder ve bu çalışmalara değer katarlar. İşte bu noktada, liderlik, yöneticilikten çok daha etkin bir yöntemdir.


2. Birçok liderlik biçimi olmakla beraber, her stil her grup için uygun değildir. O grubun yapısı, adetleri, inanışları gibi bir çok dinamik, o grup için uygun olan liderlik stilini belirler. Bir lider, çalıştığı kurumun kültürünü, kurum çalışanlarının demografik özelliklerini, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumlarını bilir ve liderlik biçim ve yöntemlerini buna göre düzenler.

3. Bir lider, hiçbir zaman talimat verip geri çekilmez. Gerektiğinde aktif olarak işin içinde yer alır. Hem bir takım oyuncusu hem de o takımın lideri olarak ne zaman hangi yönünü öne çıkaracağını çok iyi analiz eder, aradaki dengeyi her zaman korur.

4. Lider, kendisinin de her konuda uzman olamayacağını, onun da bilemeyeceği ve ekip üyelerinden öğrenebileceği yeni bilgiler olduğunun bilincindedir. Bu sebeple etrafındaki her bireyin fikrine değer verir. Onları çalışmaların etkin bir parçası yapar.

5. Gerçek lider, güçlü iletişim becerilerine sahiptir. Dili iyi kullanır, ikna kabiliyeti yüksektir, kendisine güven duyulmasını sağlar, etrafındaki herkese değerli olduklarını hissettirir.

Değişen yönetim algılarıyla, şirketlerde "insan odaklılığı" son yıllarda ön plana çıkmaya başladı. Bu da, kurumlarda liderliğe daha fazla önem verilmesini beraberinde getiriyor. Geleneksel yönetim alışkanlıklarını hemen değiştirmek mümkün olamadığından, dönüşüm sürecinde liderlik ve yöneticilik zaman zaman birbiriyle karıştırılsa da, bu konuda gösterilen çabanın başarıya ulaşacağına inanıyorum.

Son olarak, sosyoloji literatüründe liderliğin doğuştan geldiğine ilişkin tezler olmakla birlikte, liderliğin sonradan kazanılabilecek bir davranış biçimi olduğunu savunan tezlerin sayısı oldukça fazladır. Benim düşüncem, yukarıda dile getirdiğim 5 unsurun da sonradan kazanılabilen davranışlar olması nedeniyle, liderliğin sonradan kazanılabilen bir yetkinlik olduğu yönünde.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder